PKU ambulancia Košice – Detská fakultná nemocnica

MUDr. Šaligová Jana
MUDr. Potočňáková Ľudmila
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulantný trakt S4
Tel.: 055 235 2581

www.dfnkosice.sk/metabolicka-ambulancia.html

Metabolická ambulancia Banská Bystrica – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

MUDr. Miroslava Lysinová
Námestie Ľudovíta Svobodu č.4
97409 Banská Bystrica
Tel.: 048 4726 505

www.detskanemocnica.sk/metabolicka

Centrum pre diagnostiku a liečbu PKU – Detská klinika pre deti
a dorast A. Getlíka SZU, UNB Bratislava

MUDr. Oto Ürge
Antolská 11
851 07 Bratislava
Tel.: 0904 683 096