Kontaktujte nás

Združenie na pomoc ľuďom postihnutým fenylketonúriou

Markova 15
851 01 Bratislava

IČO: 31772862
DIČ: 2021574302

Bankové spojenie

SK86 7500 0000 0040 0794 9161
Československá obchodná banka, a.s

Telefón: 0915 510 180